Eenbrief.nl

Gedachte wordt brief

Kenmerken van onze overeenkomst

De voorwaarden van eenbrief.nl zijn zeer eenvoudig. Als wij een overeenkomst sluiten betekent dit dat jij mij opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden. Ik zal jou op mijn beurt onze overeenkomst bevestigen zodat daar duidelijkheid over bestaat.

De opdracht die tot stand komt geldt niet als een opdracht tot juridische dienstverlening of opdracht tot het incasseren van gelden. Als eenbrief.nl vermoedt dat er sprake is van een juridische kwestie of incassokwestie, dan zal eenbrief.nl jou doorverwijzen.

Mijn verplichting bestaat er verder uit voor jou een nette brief te schrijven aan de hand van de door jou verstrekte informatie. Het is dus van belang dat jij jouw idee zo goed mogelijk omschrijft zodat ik aan de hand van jouw informatie aan de slag kan. Uiteraard ben ik niet verantwoordelijk voor gevolgen omdat jij mij onjuist/onvolledig informeerde.

Jij verplicht je ertoe mij voor mijn diensten te betalen. Je mag mij achteraf betalen. Dat vertrouwen geef ik jou. Ik hanteer wel een betalingstermijn van veertien dagen. Binnen die veertien dagen moet mijn factuur dus zijn voldaan.

Mocht je na veertien dagen niet hebben betaald dan behoud ik mij het recht voor incassomaatregelen op te starten. Houd er dan rekening mee dat de kosten daarvan voor jouw rekening komen. Voldoe je mijn factuur niet dan zal wegens het niet-betalen daarvan, een contractuele rente van 1% per maand althans een gedeelte van een maand zijn verschuldigd.

Alles wat jij mij vertelt houd ik geheim. De brief wordt uiteindelijk jouw eigendom en jij mag er mee doen wat je wilt.

Mocht er onduidelijkheid bestaan over de overeenkomst dan proberen we daar eerst onderling uit te komen. Indien er een geschil ontstaat dan zal uiteindelijk de bevoegde rechter zich moeten uitspreken over de kwestie.

 

Voorbeelden

LinksWat anderen zeggen...

  • Frederiek van Waes, grafisch vormgever: "Een klant van mij kwam voor de zoveelste keer haar afspraken niet na. Ik was daar boos over en wilde een brief sturen, maar wist niet wat ik daar dan precies in moest schrijven, ook was ik geneigd om heel persoonlijk/emotioneel te worden. Maarten heeft mijn verhaal aangehoord, de feiten op een rij gezet en een brief geschreven waarin duidelijke consequenties stonden zonder verwijtend te worden. De klant reageerde binnen een dag nadat ze de brief hadden ontvangen en bood excuses aan!

  • Ricardo Stam, sollicitant: "Ik had een idee voor een brief maar kon dat niet vertalen naar papier. Maarten heeft voor mij mijn gedachten op papier gezet. De brief was origineel, zakelijk, kort en bondig. Ik heb de baan uiteindelijk nog gekregen ook!"

  • Ronald van Lunteren, ondernemer: "Ik ben liever aan het werk dan aan het ingewikkelde brieven te schrijven. Als ik een brief zo en zo wil hebben, regelt Maarten dat voor mij."

  • Kees Fleur, buurtbewoner: "Ik wilde een WOZ bezwaarschrift indienen maar wist niet goed hoe ik de brief moest indelen. Maarten heeft de brief zo herschreven dat het een vlot en leesbaar verhaal werd. Ook keek hij naar de taal en het woordgebruik."